περιέχω

περιέχω
ΝΜΑ και αιολ. τ. περρέχω Α
περιλαμβάνω, περικλείω (α. «το νερό περιέχει πολλά άλατα» β. «το βιβλίο περιέχει αρκετές ανακρίβειες» γ. «το οικόπεδο περιέχεται μεταξύ τών οδών...» δ. «τόπον κύκλῳ πέτραις περιεχόμενον», επιγρ.)
νεοελλ.
1. (το ουδ. μτχ. μέσ. ενεστ. ως ουσ.) το περιεχόμενο
α) οτιδήποτε περιλαμβάνεται μέσα σε κάτι άλλο («το περιεχόμενο τού δέματος ήταν πλούσιο»)
β) i) το σύνολο τών ιδεών και αντιλήψεων που περιλαμβάνει ένα πνευματικό έργο, μια μελέτη, μια θεωρία («το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι φτωχό ως προς το παιδαγωγικό του περιεχόμενο»)
ii) στον πληθ. το σύνολο τής ύλης ενός βιβλίου ή άλλου εντύπου («πίνακας περιεχομένων»)
2. φρ. «μεστός περιεχομένου» ή «κενός περιεχομένου»
(κυρίως για λόγο, φράση, λέξη) γεμάτος ουσία, πλούσιος σε ιδέες και χαρίσματα ή χωρίς ουσία, χωρίς ζουμί
αρχ.
1. περιβάλλω για να προφυλάξω, προστατεύω («αὐτὸς δὲ διεσώθη τῶν οἰκείων περιεχόντων», Πλούτ.)
2. αγκαλιάζω («καὶ τῶν άλλων περιεχόντων καί δεομένων», Πλούτ.)
3. περικυκλώνω εχθρούς ή αντιπάλους («περιέσχον οἱ Μαντινῆς πολὺ τῷ κέρᾳ τῶν Σκιριτῶν», Θουκ.)
4. υπερτερώ, έχω πλεονέκτημα έναντι άλλου («καὶ ἐς τὴν γῆν ἐξέβησαν, τῷ ἔργω πολὺ περιεχόντες», Θουκ.)
5. (το ουδ. μτχ. ενεστ. ως ουσ.) τὸ περιέχον
α) ο αέρας, η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη Γη («κεραυνῶν ἐκ τοῡ περιέχοντος πεσόντων», Διόδ.)
β) ο ουρανός («τὸ περιέχον ἡμᾱς ἅπαντας καὶ γῆν καὶ θάλατταν, ὃ καλοῡμεν οὐρανόν», Στράβ.)
γ) το στοιχείο που περιβάλλει όλο τον κόσμο («τὸ ἄπειρον καὶ τὸ περιέχον», Αριστοτ.)
δ) (στην αριστοτ. λογ.) το γενικό, σε αντιδιαστολή προς το περιεχόμενο, δηλαδή προς το ειδικό
ε) το γενικό όνομα, ο γενικός όρος («καλοῡσι δ' αυτούς... πλάτακας ἀπὸ τοῡ περιέχοντος», Αθήν.)
6. (το αρσ. μτχ. ενεστ. ως ουσ.) ὁ περιέχων
ο αέρας
7. μέσ. περιέχομαι
α) κρατιέμαι σφιχτά («γούνων περιεχομένη», Απολλ. Ρόδ.)
β) αφοσιώνομαι σε κάποιον («Περίανδρος περιεχόμενος τοῡ νεηνίεω», Ηρόδ.)
γ) επιδιώκω κάτι, κατατείνω σε κάτι («οὐ ταὐτὰ ἀσκέοντες τὠυτοῡ περιεχόμεθα», Ηρόδ.)
δ) (το ουδ. μτχ. ενεστ. ως ουσ.) τὸ περιεχόμενον
(αριστοτ. λογ.) το ειδικό, σε αντιδιαστολή προς το περιέχον, δηλαδή προς το γενικό
8. φρ. «ονόματα περιέχοντα» — οι καθολικές έννοιες, οι γενικοί όροι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • περιέχω — περϊέχω , περιέχω encompass pres subj act 1st sg περϊέχω , περιέχω encompass pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιέχω — βλ. πίν. 190 (μόνο στον ενεστ. και παρατατ.) …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • περιέχω — περιλαμβάνω, έχω μέσα μου, περικλείνω: Τα κιβώτια περιέχουν βιβλία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • περισχήσει — περιέχω encompass fut ind mid 2nd sg περιέχω encompass fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περισχόν — περιέχω encompass aor part act masc voc sg περιέχω encompass aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περισχόντα — περιέχω encompass aor part act neut nom/voc/acc pl περιέχω encompass aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περισχόντων — περιέχω encompass aor part act masc/neut gen pl περιέχω encompass aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περίσχεο — περιέχω encompass aor imperat mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic) περιέχω encompass aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περίσχῃ — περιέχω encompass aor subj mp 2nd sg περιέχω encompass aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περισχεῖν — περιέχω encompass aor inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”